Športni ribolov

*Ribolov* je vrsta lova, pri katerem uporabljamo različne priprave za lovljenje rib. Izraz se uporablja tudi za lovljenje drugih vodnih živali (raki, mehkužci, razni morski nevretenčarji …)

Ločimo dve vrsti ribolova in sicer gospodarski in športni ribolov.

Načini športnega ribolova

Športni ribolov s palico

  • Muharjenje – Ribolov z umetnimi vabami (umetno muho)
  • Vijačenje – Ribolov z umetno vabo (blestivko ali voblerjem). Pri tovrstnem ribolovu lovimo roparske ribe, ki se prehranjujejo z drugimi vrstami rib.
  • Beličarjenje – Ribolov z najrazličnejšimi naravnimi vabami. Najbolj množična oblika športnega ribolova. Na ta način se lovijo različne vrste krapovcev, ostrižev in druge vrste rib. Beličari se lahko s plovcem ali brez njega. S plovcem se vaba spusti na določeno globino, brez plovca pa se lovi tam, kjer kjer ni možno, da bi se vaba zataknila za podvodne ovire.
  • Talni ribolov – Tudi tovrstni ribolov je ribolov z naravnimi vabami, uporablja pa se za lov tistih ribjih vrst, ki se zadržujejo na dnu vodnih mas (krapovci, somi in druge vrste).
  • Podvodni ribolov – Ribolov, pri katerem lovec lovi ribe s potapljanjem, pri čemer
    uporablja osti ali puško za podvodni ribolov.